Sorgenfrivang I

Affaldshåndtering

 

Notat vedr. Storskrald i skaktrum og kældergange

 

Bortskaffelse af stort affald (ikke husholdning)

I gavlen af hver blok, finder du affaldsrummet. Her kan du hensætte dit affald i poser, som ikke må nedkastes i affaldsskakten.

Større effekter som møbler osv. skal sættes på bagsiden af varmecentralen, Ligustervænget 10 A, ved stigerne

Aviser og flasker henvises til de opstillede containere i området.

 

Kattegrus

Kattegrus må ikke nedkastes i affaldsskakten.

Det skal nedbæres i affaldsrummet og lægges i de opstillede affaldsspande.